Σύνδεσμος Απόφοιτων Σχολείων Κύκκου Λευκωσίας

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολείων Κύκκου Λευκωσίας (Σ.Α.Σ.ΚΥ.Λ.) ο οποίος ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 2002
έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επανένωση των μαθητών οι οποίοι αποφοίτησαν από τα πιο ιστορικά σχολεία
της Λευκωσίας . Ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των διαπροσωπικών και επαγγελματικών 
σχέσεων, στην βελτίωση και προώθηση της εικόνας των σχολείων αλλά και στην επίδοση σε έργα κοινωνικής πρόνοιας.
Παράλληλα ο Σύνδεσμος επιδιώκει να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά τους αριστούχους και ταλαντούχους
απόφοιτους για ανώτερες σπούδες.

 

Οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων του Συνδέσμου θα γίνονται σε αυτό το χώρο.


Περιγραφή Αρχείο
Αίτηση Εγγραφής                                                                    icon acrobat
Αίτηση Εγγραφής μέχρι την ηλικία των 25 icon acrobat
Σύνδεσμος Απόφοιτων Σχολείων Κύκκου Λευκωσίας - Μέλη ΔΣ icon word