Διεύθυνση:
Ουρανίας Κοκκίνου 6
2404, Έγκωμη
Λευκωσία
EMail: lyk-kykkos-b-lef@schools.ac.cy
Τηλέφωνο:
+ 357 22662388
Φαξ:
+ 357 22669160
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)