Έναρξη εγγραφών στα ΚΙΕ

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα κατά τόπους Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) για το σχολικό έτος 2024-2025, θα διεξάγονται από τη Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (KIE), που άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Εγγραφές 13/05/24 – 14/06/24

Ξένες Γλώσσες, Η/Υ, Λογιστική, Ενισχυτικά μαθήματα κ.ά. www.moec.gov.cy/kie

Διαφημιστικό Φυλλάδιο