Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ) - European Parliament


Περιγραφή Αρχείο
Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ) - European Parliament icon acrobat
Info point με συνδέσμους στο διαδίκτυο icon acrobat
Περιγραφή - Δομή - Κανόνες του Προγράμματος icon acrobat
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας icon acrobat
Α Brief history of the European Union icon ie
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση icon ie
Οι Πρεσβευτές  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφτηκαν την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8 Φεβρουαρίου  2023 icon ie
Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος icon ie
Εργασίες icon ie
Τελική εκδήλωση προγράμματος Σχολείο Πρεσβευτής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου icon ie