Στόχοι Σχολικής Χρονιάς 2023-2024

 
1. Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στα εξής:
    (α) Ενδυνάμωση μαθητών/τριών ως προς την καλλιέργεια των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, κυρίως ως προς τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας
    (β) Βελτίωση δεξιοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών

2. «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι»: Συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974

3. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή