Επίδοση Ενδεικτικών Α' και Β' - Εγγραφές  

 
Ανακοινώσεις Αρχείο
Επίδοση Ενδεικτικών Α' και Β' τάξης - Εγγραφές για τη Σχολική Χρονιά 2024 - 2025 icon acrobat
Οδηγίες για Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής  Β' και Γ' τάξης icon acrobat
Εγγραφές Α' τάξης για τη Σχολική Χρονιά 2024 – 2025 icon acrobat
Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Προγεύματος (Αίτηση) icon acrobat
Έντυπα  
Ε1 - Ατομικό Δελτίο icon acrobat
Ε2 - Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων Μαθητών icon acrobat
Ε3 - Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο μαθητών icon acrobat
Ε4 - Δεσμευτική δήλωση γονέα/κηδεμόνα για αποχώρηση μαθητών από το σχολείο την 7η (τελευταία) περίοδο icon acrobat
Ε5 - Αίτηση για να είναι μαθητής στο ίδιο τμήμα με άλλο μαθητή icon acrobat
Ε8 - Μαθητική Στολή / Εμφάνιση icon acrobat
Ε11 - Δήλωση Παρακολούθησης Φροντιστηριακών Μαθημάτων για τους μαθητές των Αθλητικών Τμημάτων icon acrobat
Ε12 - Βεβαίωση Ενημέρωσης Γονέων/Κηδεμόνων για μαθητές Αθλητικών Τμημάτων icon acrobat