Όραμα

Το  Λύκειο Κύκκου Β, να είναι μία κοινότητα εκπαιδευομένων στην οποία όλα τα μέλη αξιοποιούν την ευφυία τους, νοιάζονται ο ένας για τον άλλο και αξιοποιούνε τους πόρους της κοινότητας και των φορέων, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και υπεύθυνοι διαχειριστές του κόσμου μας.

Συγκεκριμένες επιδιώξεις μας είναι:

Να ενδυναμώσουμε την ταυτότητα του σχολείου μας και την ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία. 

Να ενδυναμώσουμε το αίσθημα ομαδικότητας σε όλα τα επίπεδα και να ξεφύγουμε από την νοοτροπία «ΕΜΕΙΣ» (μαθητές - γονείς) και «ΕΣΕΙΣ» (Καθηγητές) και να  λειτουργούμε μέσα από σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Να είναι σε θέση οι μαθητές να πράξουν αυτοδιαχείριση. Άλλωστε προσπάθειά μας πάντοτε είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας παράλληλα με τη γνώση και μια πολύπλευρη ποιοτική αγωγή, που είναι το χαρακτηριστικό μιας ανθρωπιστικής παιδείας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία υπεύθυνων, δημοκρατικών και ολοκληρωμένων ανθρώπων.

Με ποια μέσα θα τα πετύχουμε;

 Στο επίπεδο της γνώσης αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό μας ώστε να εφαρμόζουμε σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Και στο επίπεδο της αγωγής αφενός είμαστε σταθεροί στην οριοθέτηση και αφετέρου, με τίτλο «η δύναμή μας Εμείς» συνεχίζουμε εσωτερικά το  πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις και βιωματικά εργαστήρια μαθητών και γονιών. και με τις πιο κάτω επιμέρους επιδιώξεις.

  • Την προώθηση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
  • Την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης οι ποίες αγκαλιάζουν την ατομική διαφορετικότητα.
  • Όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και προσωπική προσδοκία.
  • Ολοκληρώνοντας το σχολείο να έχουν ένα σύνολο ηθικών αξιών (εντιμότητα, ακεραιότητα, ευθυκρισία, αμοιβαίο σεβασμό) και βασικές δεξιότητες – γλωσσικές, μαθηματικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και κοινωνικές, και βέβαια,
  • Τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, γονέων και φορέων για την επίτευξη του οράματος μας.